Υποστήριξη


Τόσο η συνέντευξη για μια θέση όσο και η δημιουργία ενός δυναμικού βιογραφικού σημειώματος (CV) αποτελούν βασικές διαδικασίες με τις οποίες κάθε φοιτητής πρέπει να είναι εξοικειωμένος προκειμένου να βγει με επιτυχία στην αγορά εργασίας. Γι' αυτό συγκεντρώσαμε και σας παρουσιάζουμε μερικές συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με αυτές.