ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

 
 

Ερωτήσεις


Οι ερωτήσεις που τίθενται κατά την διάρκεια μιας συνέντευξης μπορούν να χωριστούν σε 3 κατηγορίες.

Ερωτήσεις που βασίζονται στο βιογραφικό σημείωμα (CV):

 • Με ποια κριτήρια επέλεξες τις σπουδές σου;
 • Ποιες ήταν οι ευθύνες που είχες στην προηγουμένη δουλειά σου;
 • Τι δεξιότητες ανέπτυξες μέσω της Χ εξωσχολικής δραστηριότητας;
 • Μίλησε μου για την Χ εξωσχολική δραστηριότητα;
 • Πώς  μπορείς να  αξιοποιήσεις τις  γνώσεις  που  αποκόμισες  και  να  τις εφαρμόσεις στη δουλειά σου;  
 • Κατά πόσο έμεινες ικανοποιημένος από τις σπουδές σου και πώς σκοπεύεις να αξιοποιήσεις τις γνώσεις που αποκομίσες;

Ερωτήσεις που διαπιστώνουν τις γνώσεις σου για την ενδιαφερόμενη εταιρία και τη συγκεκριμένη θέση:

 • Γιατί θέλεις αυτή τη δουλειά;
 • Τι γνωρίζεις για την εταιρία μας;
 • Τι σε ενδιαφέρει σε αυτόν τον τομέα;
 • Τι περιμένεις να αποκομίσεις από αυτή τη θέση;
 • Γνωρίζεις τις κύριες ευθύνες αυτής της θέσης;

Ερωτήσεις που στοχεύουν στην διαμόρφωση πλήρους εικόνας σχετικά με την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα σου:

 • Μίλησε μου για εσένα.
 • Ποια είναι η μεγαλύτερη επιτυχία σου;
 • Ποια είναι η μεγαλύτερη αποτυχία σου;
 • Περίγραψε μου περίπτωση στην οποία έκανες λάθος και πώς την αντιμετώπισες;
 • Περιγράψε μου μια περίπτωση που εργάστηκες μέσα σε μια ομάδα;
 • Γιατί να σου δώσουμε αυτή τη θέση πρακτικής άσκησης;
 • Πού βλέπεις τον εαυτό σου σε πέντε χρόνια;
 • Πες μου ένα αρνητικό και ένα θετικό στοιχείο της προσωπικότητάς σου.
 • Πώς αξιοποιείς τον ελεύθερο χρόνο σου;