ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

 
 

Προετοιμασία


Κάνε έρευνα σχετικά με την εταιρία/οργανισμό/φορέα στην οποία παραχωρείς συνέντευξη. Ενημερώσου για τυχόν νέες εξελίξεις που ίσως να επηρεάζουν την εταιρεία/οργανισμό/φορέα. Έτσι μπορείς να δείξεις στον αξιολογητή το ενδιαφέρον σου για την εταιρεία που εκπροσωπεί και την καταλληλότητά σου για αυτήν, δίνοντας έμφαση στα προσόντα που διαθέτεις και που νομίζεις ότι απαιτούνται. Τις πληροφορίες μπορείς να τις συλλέξεις μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρίας/οργανισμού/φορέα, από αρθρογραφία οικονομικού π.χ. τύπου, από φύλλα που έχει εκδώσει η ίδια η εταιρία, από καθηγητές, φίλους ή γνωστούς σου που μπορεί να έχουν σχετικές γνώσεις. Οι πληροφορίες που χρειάζεται να συλλέξεις θα πρέπει να σχετίζονται με:

  • τον κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση,
  • τους πελάτες και το κοινό στο οποίο απευθύνεται,
  • τους επιχειρησιακούς στόχους και όραμα,
  • τα προϊόντα,
  • τις αρμοδιότητες,
  • τη γεωγραφική εξάπλωση,
  • τους ανταγωνιστές,
  • την κουλτούρα και
  • τον κώδικα ενδυματολογίας, ώστε να προσαρμόσεις την εικόνα σου ανάλογα.