Βιογραφικό σημείωμα (CV)

 

 

Τι είναι το βιογραφικό;

Το βιογραφικό σημείωμα (CV) είναι ένα έγγραφο που καταγράφει σύντομα την εκπαίδευση, τις ικανότητες και την επαγγελματική εμπειρία σου που σχετίζονται με την επαγγελματική θέση για την οποία κάνεις αίτηση. Είναι από τους καλύτερους τρόπους να πείσεις έναν πιθανό εργοδότη οτι οι εμπειρίες και οι δεξιότητές σου σε κάνουν τον κατάλληλο υποψήφιο για μια θέση πρακτικής άσκησης.

Πώς να αρχίσω;

Είναι εύκολο για κάποιον που έχει βρει μια θέση που τον ενδιαφέρει αλλά δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με τη διαδικασία σύνταξης ενός CV να χαθεί μέσα σε αμέτρητα περιττά tips και συμβουλές για το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να υπάρχει μέσα σε ένα βιογραφικό. Βλέποντας την δημιουργία του βιογραφικού σημειώματος σου σε 3 στάδια:

 
 

Το περιεχόμενο του βιογραφικού


Υπάρχουν 5 βασικές ενότητες  που βοηθούν στην οργάνωση του CV σου:

  • Προσωπικά στοιχεία όπως όνομα, διεύθυνση και, απαραιτήτως, διεύθυνση e-mail. Είναι σημαντικό η διεύθυνση του mail να είναι κατάλληλη για την θέση στην οποία απευθύνεσαι.

  • Ακαδημαϊκή πορεία. Εδώ θα πρέπει να  αναφέρεις το αντικείμενο (τίτλο) και τη διάρκεια των σπουδών σου, τον βαθμό του πτυχίου σου (εάν δεν είσαι απόφοιτος τον πιο πρόσφατο μέσο όρο πτυχίου) καθώς και το Ίδρυμα στο οποίο φοίτησες (π.χ ΕΜΠ, ΕΚΠΑ) . Μπορείς να αναφερθείς σε συγκεκριμένα αποτελέσματα πανεπιστημιακών εξετάσεων, καθώς και σε εξετάσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως οι Πανελλήνιες ή τα A-Levels.
  • Εργασιακή εμπειρία. Είναι πολύ σημαντικό να δείξεις ότι έχεις εμπειρίες εντός ενός κανονικού εργασιακού περιβάλλοντος, ειδικά αν αυτό είναι συγγενές με την θέση για την οποία γράφεις το βιογραφικό. Έτσι, δείχνεις ότι έχεις οικειότητα με την φύση του επαγγελματικού αυτού τομέα, και ότι πραγματικά θα μπορέσεις να συμβάλλεις θετικά στην λειτουργία της επιχείρησης στην οποία υποβάλεις την αίτηση. Σε περίπτωση που έχεις δουλέψει σε κάποιον άλλο τομέα, όμως, και πάλι μπορείς να χρησιμοποιήσεις την εμπειρία αυτή δείχνοντας ότι κατανοείς την δυναμική μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον και ότι μπορείς να λειτουργήσεις αποτελεσματικά εντός αυτού.
  • Εθελοντική εργασία και συμμετοχή σε θέσεις ευθύνης. Ειδικά σε περίπτωση που δεν έχεις σημαντική εργασιακή εμπειρία, δραστηριότητες εθελοντισμού ή συμμετοχής σε διάφορους θεσμούς και σε θέσεις ευθύνης δείχνουν ότι θα μπορούσες να επιτύχεις στον επαγγελματικό τομέα. Χρησιμοποίησε τέτοιου είδους δραστηριότητες για να δείξεις ότι έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και ότι προσπαθείς να βελτιώσεις τον εαυτό σου και τις προοπτικές σου για το μελλον.
  • Ενδιαφέροντα και άλλες δραστηριότητες. Αν πιστεύεις ότι κάποιες άλλες δραστηριότητες όπως αθλητικά ή μουσική σε κάνουν κατάλληλο για την θέση στην οποία απευθύνεσαι, μπορείς να τις συμπεριλάβεις σε ξεχωριστή ενότητα. Μπορείς με αυτό τον τρόπο να αναδείξεις έναν σφαιρικά αναπτυγμένο χαρακτήρα και να διακριθείς από τους άλλους υποψηφίους.